Izveštaj sa kongresa - Savremeni trendovi u kardiologiji

Udruženje kardiovaskularnih sestara  Srbije (UKVSS) održalo je svoj  Prvi Kongres sa međunarodnim učešćem, u Beogradu, hotel “Holiday Inn” od 05. - 06. juna 2015. god. pod nazivom “Savremeni trendovi u kardiologiji”

Verujemo da smo u prijatnom ambijentu imali sve uslove za uspešan rad našeg skupa, široka lepeza stručnih sadržaja sa interdisciplinarnim sesijama sigurno će podstaknuti  inovacije i nove smernice u radu medicinskih sestara.

Na naše veliko zadovoljstvo učešće u Kongresu uzeli su  12 eminentnih lekara kao predavači kao i strani predavači iz firme BiO2 Medica.

Učešće na Kongresu uzelo je 316 zdravstvenih radnika od toga bilo je 51 lekara.

Svečano otvaranje Kongresa bilo je u prisustvu predstavnika Ministarstva zdravlja koji je i otvorio ovaj skup. Održavanje Kongresa pomogla je i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije a pokorovitelj i organizator je Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd.

Na Prvom kongresu je održano 52 predavanja i 2 sponzorska predavanja nakon kojih se vodila vrlo dinamična i konstruktivna rasprava. Široka lepeza stručnih  sadržaja obuhvatila je celokupnu zdravtsvenu negu kardiovaskularnih bolesnika kod dece i odraslih. Predavači Prvog kongresa bile su visoko obrazovane sestre iz zdavstvenih ustanova Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, Beograd, Klinički centar Srbije, Kliničko bolnički centar Zvezdara, Beograd, Kliničko bolnički centar Bežanijska kosa, Beograd, Dom zdravalj Novi Beograd i Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun. Predavači na Kogresu bili su lekari kardiolozi, vaskularni hirurzi, interventni radiolozi i kardiolozi.

Za najinteresantnijeg predavača  proglašen je Prof. dr Nenad Ilijevski, vaskularni hirurg, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd sa predavanjem: „Bolest  proširenih vena u trudnoći“, a za najbolje predavanje jednoglasno je izabrana medicinska sestra Ana Partaloski, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, Beograd, sa predavanjem „Standardi postoperativne nege kod dece sa D-transpozicijom velikih krvnih sudova operisanih tehnikom arterijskog switch-a“.      

Drugog dana Kongresa odražan je Kurs „Kardiopulmonalna reanimacija kod urgentnih stanja“.

Zaključci kongresa:

  1. UKVSS mora insistirati na uspostavljnju specijalističke obuke kardioloških medicinskih sestara u Republici Srbiji.
  2. Uspostaviti saradnju sa CCNAP-om na izradi temeljnog kurikuluma za kardiološke medicinske setsre.
  3. Uvesti subspecijalističke edukacije kardiovaskularnih medicinskih sestara u Republici Srbiji: prevencija, srčana isuficijencija, elektrostimulacija, echocardiografija, interventna kardiologija i radiologija.
  4. Standardne operativne procedure specifičnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se provode u zdravstvenoj nezi kardiovaskularnih bolesnika dostaviti Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, kao i svim ustanovama u Republici Srbiji u kojima se sprovode određeni postupci, te na taj način doprineti poboljšanju kvaliteta u radu i razvoju sestrinske delatnosti u sestrinskoj praksi.
  5. Nastaviti saradnju sa drugim Udruženjima u Republici Srbiji koji se odnose na usavršavanje i priznavanje visoko obrazovanih sestara i sestara Specijalista u svojoj oblati delatnosti.
  6. Nastaviti saradnju sa udruženjem „Sestrinstvo“, „Udruženjem medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije“ i Visokom zdravstvenom školom strukovnih studija, Zemun.
  7. Organizovati Drugi Kongres UKVSS 2016.god. 

Organizacioni odbor
Udruženja KVSS

PregledAttachmentSize
izvestaj-kongres.docx26.26 KB