Kontakt

Predsednik udruženja
Velisava Perović

Heroja Milana Tepića 1
11000
Beograd
Srbija

 

e-mail: udruzenjekvss@gmail.com
Matični broj 28013949
PIB 106621844
Broj računa 160-336615-98 Banca Intesa

Za prijavu radova kontakt je:
udruzenjekvss@gmail.com