O nama


U skladu sa odredbom člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja,društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju na teritoriji SFRJ, („Službeni list SFRJ“ br.42/90). Osnivačka Skupština Udruženja kardiovaskularnih sestara Srbije na sednici održanoj 10.03.2010.god. u Beogradu usvojila je

ODLUKU  O  OSNIVANJU

 • Naziv udruženja građana,  Udruženja kardiovaskularnih sestara Srbije
 • Sedište udruženja,  Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Milana Tepića br.1, Beograd
 • Udruženje je po svom karakteru, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana
 • Osnivači su :
  • Velisava Perović,
  • Vesna Maksimović,
  • Zlatka Marinković,
  • Višnja Ivković,
  • Željka Kovijanić,
  • Snežana Borić,
  • Dragan Petrović,
  • Dejan Todorović,
  • Vesna Vasić,
  • Ivana Zlatić.

 Ciljevi i zadaci udruženja su:

 • Promovisanje i unapređenje kardiovaskularne zdravstvene zaštite, uspostavljanje standarda kardiovaskularne zdravstvene nege
 • Okupljanje svih medicinskih sestara i srodnih profesionalaca koji se bave prevencijom, negom, dijagnostikom, interventnim procedurama, lečenjem i rehabilitacijom kardiovaskularnih pacijenata u zajedničkom Udruženju
 • Usavršavanje u struci kontinuiranom edukacijom i podsticanjem razmene kadrova
 • Pravovremeno informisanje članova Udruženja o sprovedenim medicinskim i sestrinskim istraživanjima u domenu kardiovaskularne medicine i nege
 • Primenu naučnih i teoretskih rezultata u praktičnom radu članova Udruženja
 • Pomoć bolesnicima, drugim zdravstvenim, socijalnim i sličnim ustanovama, u smislu edukacije i lečenja kardiovaskularnih bolesti
 • Stručna i savetodavna pomoć pri nabavci i obezbeđivanju potrebne opreme u cilju poboljšanja zdravstvene nege, uslova boravka pacijenata, uslova i kvaliteta rada medicinskog i drugog osoblja, medicinska oprema i oprema potrebna za kvalitetniju zdravstvenu negu kardiovaskularnih bolesnika, oprema za rad medicinskog i drugog osoblja, u cilju stvaranja povoljnih uslova za edukaciju, lečenje, boravak i rad u ovim ustanovama.
 • Pomoć u ostvarivanju ljudskih prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
 • Zalaganje za zaštitu ekoloških ljudskih prava i poboljšanje uslova ljudskog života sa aspekta ekologije
 • Obezbeđivanje pružanja profesionalne pomoći i saveta članovima Udruženja
 • Saradnja sa drugim Udruženjima u zemlji i svetu

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje preuzima sledeće aktivnosti:

 • Organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim udruženjima ili organizacijama, kongrese, stručne skupove, seminare i druge oblike stručne kontinuirane edukacije, razmene informacija i sl.
 • Ostvaruje saradnju sa drugim udruženjima i društvima Beograda, Srbije i inostranstva
 • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zdravstvene nege u kardiovaskularnoj medicini
 • Objavljuje različite publikacije, izveštaje, biltene, promotivne materijale iz kardiologije, kardiovaskularne hirurgije, interventne kardiologije, rehabilitacije i prevencije kardiovaskularnih bolesti
 • Angažuje naučne i stručne radnike za rad na stručnim, naučnim i istraživačkim projektima iz domena zdravstvene nege u kardiovaskularnoj medicini
 • Sarađuje sa Srednjim medicinskim školama, Visokim zdravstvenim školama strukovnih studija, Univerzitetima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje mogu pomoći u navedenoj oblasti
 • Zalaže se za utvrđivanje standarda znanja i veština kardiovaskularnih sestara i uvođenju adekvatne sestrinske dokumentacije zdravstvene nege
 • Dodeljuje počasnu nagradu „Zlatno i Srebrno srce“ za životno delo i rad istaknutih članova Udruženja
 • Obavlja druge aktivnosti radi poboljšanja kvaliteta rada i statusa kardiovaskularnih sestara i zaštite njihovih interesa
 • Promoviše neophodnost veće pomoći bolesnicima, drugim zdravstvenim, socijalnim i sličnim ustanovama u smislu obezbeđenja potrebne opreme koja treba da omogući poboljšanje uslova lečenja, uslova boravka bolesnika, kao i uslova i kvaliteta rada medicinskog i drugog osoblja.

 

Poštovane koleginice i kolege, članovi i budući članovi Udruženja,

11.12.2010. godine, u Insitutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja kardiovaskularnih sestara Srbije.
Sastanku su prisustvovali članovi:
Velisava Perović
Vesna Maksimović
Svetlana Lukas
Vesna Vasić
Ivana Zlatić
Olivera Milanović
Marina Đorđević
Željka Kovijanić
Suzana Bandović

Sastanak je organizovan u cilju  planiranja i dogovaranja  o daljim aktivnostima udruženja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Jedan od primarnih zadataka Udruženja jeste povećanje broja članova, jer se samim tim povećavaju i mogućnosti za ostvarivanje brojnih ciljeva koje je Udruženje postavilo.

Udruženje je do sada održalo dva stručna sastanka na temu "Sestrinske procedure u kardiologiji". Sastanci su održani u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i u KBC "B. Kosa". Teme su  pokrile  značajne oblasti iz kardiologije kao što su infarkt miokarda, interventna kardiologija i elektrofiziloska ispitivanja.

U planu je održavanje stručnog sastanka u Institutu za majku i dete (februar 2011.god.) i u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" (mart  2011.god.) na temu "Dijagnostičke i interventne kardiološke procedure kod dece i odraslih pacijenata", kao i kurs sa temom".........".

Stručni sastanak biće, u prvoj trećini 2011.god., održan i u Kragujevcu.

>

Vođen je razgovor i o učešću naših sestara na predstojećem 11-o godišnjem sastanku Evropskog Udruženja kardiovaskularnih sestara, koji će biti održan od 1. – 2. aprila 2011. godine u Briselu (Belgija).

Naše Udruženje može da se pohvali planiranim aktivnim učešćem na sedmom po redu BASICS-u (BelgrAde Summit of Interventional CardiologistS), koji se održava u aprilu 2011.godine u hotelu "Mladost" u Beogradu.
Okvirno određivanje tematskih celina za BASICS bio je deo programa sastanka.

Članovi  Udruženja, koji su prisustvovali sastanku, postigli su dogovor o postavljenju na određenje funkcije u Udruženju:


Zamenik  predsednika Udruženja Ivana Zlatić (IKVB "Dedinje").

Savetnik  Udruženja Svetlana Lukas (KC Srbije).

Podpredsednici  Udruženja 1. Vesna Vasić (IKVB "Dedinje"), 2. Gordana Katić (KBC "B. Kosa") i 3.  ………………………….

Naučni odbor Udruženja 1. Olivera Milanovic  (Istitut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Vukan Čupić" -N. Beograd),  2. Vesna Maksimović  (Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu) i 3. Marina Đorđević  (KBC "Zvezdara").

Blagajnik Udruženja Željka Kovijanić  (KBC "B. Kosa"). 

Sekretar  Udruženja Suzana Bandović  (IKVB "Dedinje").